Federasiwn Esperanto Cymru

Anthem Genedlaethol Cymru yng Nghymraeg, yn Esperanto ac yn Saesneg.

Beth yw Esperanto? (Diloch yn fawr i John Wells).


To Home / Hejmen / I Cartref