Kimra Esperanto-Federacio
PAGXO 1 - PAGXO 2 - PAGXO 3 - PAGXO 4

LOGXADO KAJ MANGXADO

La kongreskotizo inkluzivas bufedluncxojn sabaton kaj dimancxon. Vi povos acxeti teon/kafon kaj biskvitojn dum pauxzoj k.s. je prezo 1.50.

KONGRESEJO

La kongresejo estas Kings Hotel, en la urbocentro, je tri minutoj piede de la stacidomo kaj facile atingebla per auxto. Parkejo Cambrian estas apud la stacidomo.
La hotelo havas entute 47 cxambrojn kaj la prezoj por unu nokto estos:-
Unulita cxambro kun matenmangxo                                    £35.00
Duobla/du-lita cxambro kun matenmangxo                        £50.00
Trilita cxambro kun matenmangxo                                      £66.00
Bonvolu mendi cxambrojn rekte al la Kings Hotel. Oni petos £10-an antauxpagon de cxiu persono.

The Kings Hotel, High Street, Newport,
South Wales NP9 1QU. 
Tel: 01633 842020  Fax: 01633 244667

ALIAJ LOGXEJOJ

Listo de aliaj logxejoj en la distrikto kaj la urbo-gvidlibro estas haveblaj de la
Turista Informejo

John Frost Square
Newport NP9 1H2
Tel 01633 842 962  Fax 01633 222615

SENDU VIAN ALIGXILON AL:-

Kongresa Kasisto
DEREK FIELDING  108 Cardiff Road 
    NEWPORT
    South Wales 
    NP9 3AB 
    Tel:- 01633 259070
El eksterlando: +44 1633 259070
e-posxto:A2639510@infotrade.co.uk